Danh sách phim thuộc quốc gia Hồng Kông, Trung Quốc